Đã hoàn thành

Ubuntu Virtual Machine / VM Ware Bridge 2 network cards 2

i have a ubuntu machine.

i have installed both VMWARE and Virtual Machine running windows xp

I have 2 network cards on my ubuntu.

network card 1 - 192.168.10.1 (it is also serving DHCP)

network card 2 - 192.168.139.6 static IP

I need the network cards installed in the virtual machine to be bridged with the ubuntu network cards.

if you do your job correctly you should be able to PING devices on the network 192.168.10.1 from inside the virtual machine.

I will give you teamviewer access, so you can do the work via teamviewer.

Kĩ năng: Ubuntu

Xem nhiều hơn: virtual devices, 192 168.1.1, vmware job, vm ware, virtual machine windows, virtual machine network config, windows virtual machine, vmware windows, vmware ubuntu, virtual ip, ubuntu vmware, windows ping, virtual machine biztalk, mysql server virtual machine, subversion centos virtual machine, wince virtual machine, server cluster virtual machine linux, nagios virtual machine review, mysql linux virtual machine, max virtual machine windows

Về Bên Thuê:
( 126 nhận xét ) Canoga Park, United States

ID dự án: #6828717

Được trao cho:

SterkInfosol

A proposal has not yet been provided

$15 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
0.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $23 cho công việc này

adamzaleski

Nie złożono jeszcze oferty.

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0