Đã Đóng

App designer

40 freelancer chào giá trung bình$4325 cho công việc này

(43 Nhận xét)
7.6
(59 Nhận xét)
7.3
contact2phpsl

***Can develop Health & Fitness app for you. Have developed Health & Fitness apps in the past*** Following features will be offered: User personalization Geo location Push notification system & reminders Online consu Thêm

$4500 USD trong 30 ngày
(13 Nhận xét)
6.9
(47 Nhận xét)
7.0
(14 Nhận xét)
6.4
(29 Nhận xét)
6.6
(10 Nhận xét)
5.8
(18 Nhận xét)
5.8
(4 Nhận xét)
5.5
(3 Nhận xét)
5.3
(12 Nhận xét)
4.9
(1 Nhận xét)
5.1
(2 Nhận xét)
6.2
(1 Nhận xét)
4.5
(4 Nhận xét)
4.4
(5 Nhận xét)
4.2
(3 Nhận xét)
4.4
(1 Nhận xét)
4.3
(2 Nhận xét)
4.0
(3 Nhận xét)
4.1