Xây dựng tool quản lý cây chức năng và ma trận raci

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Hiện thông tin đang nằm dưới dạng file excel, tôi cần số hoá file này lên hệ thống nội bộ (intranet) dưới dạng 1 công cụ có thể tra cứu, chiết xuất thông tin...

UI / User Interface

ID dự án: #29940457

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$375 cho công việc này

Zuraid

I will design effective UI UX for your mobile app that is related to" " I'm UI UX designer with more than 3 years of experience. My goal is to solve your problem and make your business reach to another level with my Thêm

$500 USD trong 1 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
iGTTech

Hello, I am a California,based Graphics expert with 11+ years of practical expertise in Design field. I am very proficient in graphics and animation programs like After Effects, Adobe in-Design, Adobe Illustrator and Thêm

$250 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0