Đã Trao

Ultra low latency trading engine

ITs given in my post project column . can we have a telcon on 09911113494

we are based out in gurgaon

Kỹ năng: Lập trình C, Lập trình C++, CUDA

Xem thêm: ultra, low latency, trading engine, low latency trading, social engine trading, engine based project, latency, trading project, trading candles low

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) India

Mã Dự Án: #1693955

1 freelancer đang chào giá trung bình $5000 cho công việc này

yogipat

Hired by the Employer

$5000 USD trong 90 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0