Smart grid fields and software systems expert

Đã Đóng Đã đăng vào 3 tháng trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

I need someone for task regarding smart grid fields and software systems. To create them in Visual Paradigm

Thiết kế UML Năng lượng Thiết kế năng lượng tái tạo

ID dự án: #36698575

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 2 tháng trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$40 cho công việc này

kaindo2017

Hi there! My name is Simon and I am a freelance writer, developer, and consultant. I understand that you need someone for task regarding smart grid fields and software systems. To create them in Visual Paradigm. I hav Thêm

$50 USD trong 3 ngày
(17 Nhận xét)
4.7
atanganaedzisna2

I am able to work in the field of smart grids given my experience with electrical networks I will be happy to participate in your project thank you

$30 USD trong 3 ngày
(0 Nhận xét)
0.0