Đang Thực Hiện

Underwood Park Netball - Logo Redraw

Hi Ivan,

Can you please redraw the attached logo and send it as a eps file to my email.

Thankyou for your services.

Kỹ năng: Illustrator

Xem thêm: netball, logo netball, stardesign12, redraw logo eps, send file logo, outlook vba email file, extjs email file viewer, perl extract email file, webshop paypal email file, php email file

Về Bên Thuê:
( 163 nhận xét ) Brisbane, Australia

Mã Dự Án: #1725491

1 freelancer đang chào giá trung bình $7 cho công việc này

IvanUa

Hired by the Employer

$7 AUD / giờ
(44 Đánh Giá)
5.3