Đã đóng

Multiplayer

Dự án này đã nhận được 5 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là £118 GBP.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
£10 - £20 GBP
Tổng đặt giá
5
Mô tả dự án

It's a small indie game that is kind of an arcade game, it involves sumo but with cars. There are different car variants that have different stats which include, Durability, Speed and Weight. The game will be free but will have in-game purchases such as Skins, Better Cars.

I need someone that could help me with MySQL (Accounts, Inventory etc) and Multiplayer, (Matches). This should be done with GameSparks so it would be easy to handle players etc/

When completed i would like to be able to connect to a server, manage my inventory, give myself virtual products so you can buy them later, player management. There will be alot more so contact me via email at:

[text hidden]

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online