Personalização Promob Catalog

 • Tình trạng Đang Mở
 • Ngân sách R$24 - R$45 BRL / hour
 • Tổng Lượt Chào Giá 2

Mô Tả Dự Án

Personalização de biblioteca Promob (Catálog)

Desenvolvimento de modulações fixas, editáveis, criação de desenho 3D para Promob.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Looking to make some money?

 • Set your budget and the timeframe
 • Outline your proposal
 • Get paid for your work

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online