Đã đóng

Unity Developer for Simple task

Dự án này đã nhận được 13 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $112 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$50 USD
Tổng đặt giá
13
Mô tả dự án

I am looking for someone to develop an interactive scratch off game for me. I need a user to be able to scratch off the boxes with their mouse to reveal three of a kind. The scratch off card will have 6 boxes to scratch. I am looking for someone who has prior experience creating online, interactive games. I can have the graphics developed by a designer if that is what you prefer or you can design them on your own. I have included a sample that is not interactive, but needs to be

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online