Đã hoàn thành

3d avatar for unity

Dự án này đã kết thúc thành công bởi inderar88 với giá $300 USD trong 8 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$250 - $750 USD
Đã hoàn thành trong
8 ngày
Tổng đặt giá
38
Mô tả dự án

hello

my task is very simple one

i need to use this character in unity 3d

i want all face expressions and fingers gestures

with deterrent cloths

please check attachments

I want the kid and the old man

so please provide me with those 2 characters in 3d ty

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online