Đã Đóng

3D character in Unity

Job Description:

Need a cartoon character for my product in Unity.

Kĩ năng: Unity 3D, 3D Animation, 3D Modelling, Sản xuất hoạt họa, Tạo hình 3D

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Lahore, Pakistan

ID dự án: #36269846