fix lỗi + tối ưu source server game unity

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

hiện tại source bị 1 số lỗi và chưa được tối ưu dẫn đến lag server tôi cần thuê 1 dev chuyên c# tối ưu lại source và fix 1 số lỗi bug

Unity 3D Lập trình C# Phát triển game

ID dự án: #33930298

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$143 cho công việc này

OptimusPrimer

Code game Unity with c# for a long time (5 year). Published games on google play), implemented ads with admobs and StartIO for games. Self design MVC code model, self design image for game, fix bugs and maintain game c Thêm

$90 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
nhatkhuong86

- I have 5+ years with unity, game develope. - Please check my Porpolio and contact me https://www.freelancer.com/u/nhatkhuong86

$200 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
1.1
senhmua

Hi, I am a Unity game product developer for nearly 4 years, experienced in performance optimization, code review, bug fixing. We look forward to working with you to optimize product development. Thank you! ^^

$140 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0