Đã Đóng

Viết phần mềm

Làm game hỗ trợ học tiếng anh trực tuyến bằng unity 2d, học ngữ pháp hay từ vựng đều được, Chỉ đơn giản nhưng ý tưởng hay, lm xong mô tả lại code và vẽ sơ đồ class diagram, sequence diagram, usecase diagram.

Kĩ năng: Unity 3D

Xem nhiều hơn: usecase diagram, h&m, h & m, diagram usecase, class sequence diagram

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #10228008