Đã Đóng

Tải game lên cửa hàng ứng dụng

Tôi có sẵn mã nguồn game, tôi cần bạn tải lên cừa hàng ứng dụng của App Store. Sau khi được phê duyệt, bạn chuyển game sang nhà phát triển của tôi.

Kĩ năng: Unity 3D

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) TPHCM, Vietnam

ID dự án: #18499144