Đã Đóng

Thêm UI đăng kí , Thêm UI lựa chọn ngôn ngữ Game Mobile Unity

Game mình dạng moblie Unity đã đầy đủ chức năng đăng nhập nhưng thiếu phần đăng kí và chuyển đổi ngôn ngữ . SRC game có sẵn

Phần đăng ký : Thì gọi 1 trang web thiết kế sẵn cho dễ cũng đc ko cần quá cầu kỳ !

Phần Mutilang thì mình sẽ dựa vào số Version của app để tải ngôn ngữ về

Mutilang: Làm 1 UI trước khi đăng ký (Hoặc lần đầu tiên vào app) . Cho phép chọn ngôn ngữ.

Ví dụ: Ngôn ngữ Eng thì Version sẽ chọn là 1.15.0.30.2226

Ngôn ngữ VietNam thì Version sẽ chọn là 1.15.0.30.2227

Ngôn ngữ ABC thì Version sẽ chọn là 1.15.0.30.2228

Với những version khác nhau thì App sẽ tự động connect đến Link khác nhau để file về !

Cái này đã test ok rồi , đã đổi Version bằng tay và đã hoạt động ok !

Giờ mình cần viết thêm trong app phần UI chọn Mutilang và lưu giá trị Version đó cho cái lần đăng nhập app tiếp theo

Kĩ năng: Unity 3D, Lập trình C#

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #31518641

6 freelancer chào giá trung bình$2350 cho công việc này

(29 Nhận xét)
7.4
(11 Nhận xét)
6.3
Ecybersolution

Hi There, Thank you for posting this job. I am ready build software using . NET. We have 8+ years of experienced Asp.Net developers team for your projects, you could hire a developer for full-time work to work on your Thêm

$2800 USD trong 20 ngày
(2 Nhận xét)
4.6
Sanyakorol

Hello, How are you? I am happy to put my bid on your project. I have read your job description carefully and I am confident in your project. I am sure you will be satisfied with my work. Please send me a message so Thêm

$2000 USD trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.0
andrvarabei

Hello How are you? hope it finds you are well. went through your job description. totally matches with my skill set and previous experiences. eagerly want to work on this project with you. looking forward to hearing fr Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(8 Nhận xét)
4.5
KristinaJob08

Hello:) How are you! In the past 5 years of experience in gaming, we have created games across genres. We have architected, designed and developed high Traffic Network based games as well as addictive single-player c Thêm

$1800 USD trong 10 ngày
(1 Nhận xét)
1.2