Sprite Ninja

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

networking on unity 3d project with Login System and save data with fb and google

Unity 3D Lập trình C# Phát triển game Mobile App Development Android

ID dự án: #29810364

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $20 cho công việc này

josedavidjr0

Good evening, I hope you read my message, I have experience with the Swift UI application, As an application creator, knowledge in the field of systems empirically, Young man, I hope to meet your objectives and goals t Thêm

$20 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0