Đã Đóng

Unity 3d game

Job Description:

I need a game in unity 3d design and development both for pc

Kĩ năng: Unity 3D, Lập trình C#, Mobile App Development, Android, Phát triển game

Về khách hàng:
( 33 nhận xét ) Moga, India

ID dự án: #35877336