Làm VFX cho dự án game

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Mình cần 1 bạn biết làm VFX cho game phi thuyền không gian trên Unity. Cụ thể là các hiệu ứng đạn bắn, đường đạn, hiệu ứng luồng phụt động cơ, hiệu ứng cho skill và 1 số hiệu ứng cho UI

Unity 3D

ID dự án: #32757690

Về dự án

3 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

3 freelancer chào giá trung bình$2917 cho công việc này

manusharma28

VFX CHO TRÒ CHƠI KHÔNG GIAN xin chào Tôi là nhà phát triển Unity và có thể giúp bạn thực hiện các yêu cầu của mình. Vui lòng ping tôi để bắt đầu.

$5000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AleksandrKorshun

Hi client Thanks for your posting. I have just read your description carefully and i am confident about your project. I have many experience in unity game like your project. So i can deliver good result to you. I want Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0