Đã Đóng

Làm VFX cho dự án game

Mình cần 1 bạn biết làm VFX cho game phi thuyền không gian trên Unity. Cụ thể là các hiệu ứng đạn bắn, đường đạn, hiệu ứng luồng phụt động cơ, hiệu ứng cho skill và 1 số hiệu ứng cho UI

Kĩ năng: Unity 3D

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Hanoi, Vietnam

ID dự án: #32757690

3 freelancer chào giá trung bình$2917 cho công việc này

manusharma28

VFX CHO TRÒ CHƠI KHÔNG GIAN xin chào Tôi là nhà phát triển Unity và có thể giúp bạn thực hiện các yêu cầu của mình. Vui lòng ping tôi để bắt đầu.

$5000 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
Ekumt

Hello, I got your requirements and I am a professional Senior Game Artist with 6 years of experience in game designing and development.I use Blender, substance painter and photoshop.I can easily provide you"Làm VFX cho Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
AleksandrKorshun

Hi client Thanks for your posting. I have just read your description carefully and i am confident about your project. I have many experience in unity game like your project. So i can deliver good result to you. I want Thêm

$1500 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0