Web Developer - Unity Developer (IOS/Android) (applied VR)

Đã Đóng Đã đăng vào 3 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

* Web Developer:

- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Web Developer

- Có kinh nghiệm trong việc sử dụng Express Web Framework (node.js/express) và GitHub

- Sử dụng tốt [login to view URL] và GCP là một lợi thế

- Có niềm đam mê, mong muốn tìm hiểu và phát triển trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ VR mảng bất động sản.

* Desktop App

- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Unity Developer

- Có kinh nghiệm sử dụng Unity & GitHub

- Từng có kinh nghiệm làm việc về mảng VR Application hoặc GCP là một lợi thế.

* Mobile App

- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Unity Developer

- Có kinh nghiệm sử dụng Unity & GitHub

- Có kinh nghiệm làm việc ở mảng Mobile Application (iPhone/Android)

- Sử dụng được GCP là một lợi thế

Unity 3D Mobile App Development iPhone Android Java

ID dự án: #26595858

Về dự án

1 đề xuất Dự án từ xa 3 năm trước đang mở

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

dotrongnhan6484

Skype: antihacker6484 Facebook:TorikatoTrong I worked more than 2 years in the LARION and Twin Solutions company , I Working as developer to develop website on ASP.Net MVC framework in LARION and Support Specialist an Thêm

$1000 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0