Đã Đóng

Web Developer - Unity Developer (IOS/Android) (applied VR)

* Web Developer:

- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Web Developer

- Có kinh nghiệm trong việc sử dụng Express Web Framework (node.js/express) và GitHub

- Sử dụng tốt [login to view URL] và GCP là một lợi thế

- Có niềm đam mê, mong muốn tìm hiểu và phát triển trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ VR mảng bất động sản.

* Desktop App

- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Unity Developer

- Có kinh nghiệm sử dụng Unity & GitHub

- Từng có kinh nghiệm làm việc về mảng VR Application hoặc GCP là một lợi thế.

* Mobile App

- Có trên 2 năm kinh nghiệm ở vị trí: Unity Developer

- Có kinh nghiệm sử dụng Unity & GitHub

- Có kinh nghiệm làm việc ở mảng Mobile Application (iPhone/Android)

- Sử dụng được GCP là một lợi thế

Kĩ năng: Unity 3D, Mobile App Development, iPhone, Android, Java

Xem nhiều hơn: unity for web, mobile vr app development with unity, google vr for everyone, unity web player, unity 3d game development, unity vr, unity apps, vr development software, launcher icon mobile web ios android, unity ios developer, ios android developer contractors, ios android web view, find developer apps ios android devices, bible web app ios android, web service ios android, responsive web design ios android, unity game ios android web, unity ios android, con đường freelancer, thiết kế web bất động sản

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ho Chi Minh City, Vietnam

ID dự án: #26595858

1 freelancer đang chào giá trung bình $1000 cho công việc này

dotrongnhan6484

Skype: antihacker6484 Facebook:TorikatoTrong I worked more than 2 years in the LARION and Twin Solutions company , I Working as developer to develop website on ASP.Net MVC framework in LARION and Support Specialist an Thêm

$1000 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0