Phát triển game NFT 2D (Unity/HTML5 Developer)

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng

Chúng tôi đang phát triển một số game blockchain

Unity HTML5 Phát triển game

ID dự án: #31991763

Về dự án

5 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

5 freelancer chào giá trung bình $14/giờ cho công việc này

rexzetsolutions

Yes I am Unity/HTML5 Developer, message me i am ready to start work from now.

$12 USD / giờ
(8 Nhận xét)
4.3
nguyenvikhang1

haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

$12 USD / giờ
(0 Nhận xét)
0.0