Dự án toyota

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Thêm tính năng cho hệ thống robot toyota phát triển bằng ngôn ngữ Unreal, blueprint và ít C++

Sửa UI của hệ thống để đẹp hơn

Unreal Engine Blueprint Calibration Lập trình C++

ID dự án: #33635881

Về dự án

2 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

2 freelancer chào giá trung bình$4500 cho công việc này

Koki1216

Hello, this is Koki from Japan who has been working with unreal engine development for over 7 years now. I have checked your project description carefully and I think that I can help you to complete this project 100% p Thêm

$5000 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0