Đang Thực Hiện

Update to desktop application

Update to desktop application as discussed. Brief attached.

Kỹ năng: .NET, Adobe Flash, Javascript, PHP, Màn hình Windows

Xem thêm: update desktop, tasks application desktop, radio application desktop, flash application desktop, java application auto update, database application desktop source, java application automatic update, net application desktop

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Brisbane, Germany

Mã Dự Án: #4552259

Đã trao cho:

kleelof

Hired by the Employer

$143 USD trong 12 ngày
(145 Đánh Giá)
7.3