Đã hoàn thành

Update joomla 1.5 sql2excel pro to work with joomla 1.7

I have a working sql2excel pro version 2.8.0 on joomla 1.5 site and want to move it to a working joomla 1.7 site and have it work there. I understand you have done this before.

Kĩ năng: Joomla, MySQL, PHP

Xem nhiều hơn: sql2excel pro, Excel pro, move sql, move joomla, it work, excel to sql, excel 7, joomla sql2excel, excel joomla site, update version, version update, update joomla joomla, joomla update version, sql2excel, joomla move, sql2excel work, sql2excel joomla, sql2excel pro joomla, move sql joomla, excel working joomla, php update sql joomla, update sql joomla, update joomla site version, pro joomla, move site joomla

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét ) GOLDEN, United States

ID dự án: #1671071

Được trao cho:

samykhalil

Hired by the Employer

$75 USD trong 5 ngày
(20 Đánh Giá)
4.9