Đã Trao

URL capture and copy - Repost

Working with a spreadsheet, you will take a subset of a URL from column A, enter it as a search term in Site 1 and record the number of results in column B. You will then take the long URL of the search result and convert to a a [url removed, login to view] short URL and enter the short URL in column C. Repeat 2850 times.

Kĩ năng: Nhập liệu

Xem nhiều hơn: short url, copy url search, url short url, number capture, url short, copy url spreadsheet, short copy, repeat record, convert url, capture search url, search url number, url convert, capture url javascript, visual basic capture url, capture url firefox process, copy capture text applet, php photo upload capture url, capture url firefox extension, javascript capture url, php script capture env email result, capture url post, short url site

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Chennai, India

ID dự án: #4547727

1 freelancer đang chào giá trung bình ₹1700 cho công việc này

nashid1234

Hired by the Employer

₹1700 INR trong 2 ngày
(85 Nhận xét)
5.1