Đã Đóng

UI Auditor

Our company needs a UI expert to review our site and identify weak points. The candidate would also provide recommendations and be able to wireframe solutions.

Kỹ năng: Giao diện người dùng/IA

Xem thêm: wireframe review, auditor company, company auditor, expert wireframe, user points, ui review, wireframe expert, solutions review, company provide ecom solutions, provide quality solutions, excel solutions willing pay, fetch able webpage

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Canada

Mã Dự Án: #1698552

1 freelancer đang chào giá trung bình $25 cho công việc này

veemee

Please see PM

$25 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0