Đang Thực Hiện

Varelse Only Project - Icon & Product Logo Rework

This project is for Varelse Only!

Reworking of Profits Icon and animated GIF Logo

Kĩ năng:

Xem nhiều hơn: * icon, icon rework, rework this logo, project, project c++, product icon, only, profits, project product, project pending, icon gif, icon product, gif rework, icon gif animated, amp project, gif animated icon, animated product icon gif, logo gif animated, icon animated, ksilerjr

Về Bên Thuê:
( 10 nhận xét ) Marietta, United States

ID dự án: #7469

Được trao cho:

varelse

Thank You :o)

$50 USD trong 1 ngày
(217 Đánh Giá)
2.3

2 freelancer đang chào giá trung bình $75 cho công việc này

jamzhan

Thank first

$100 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0