Đang Thực Hiện

Various tasks dingpal and guardapps

Various fixes and enhancements. First attached.

Kỹ năng: Photoshop, PHP, Nghiên cứu, Thiết lập Bản thảo, XML

Xem thêm: tasks various, various tasks css, various support tasks, various tasks, online tasks money, javascript fixes ie6, administrative tasks market research, picture tasks, photoshop wedding enhancements, attached php file

Về Bên Thuê:
( 22 nhận xét ) Windermere, United States

Mã Dự Án: #4545703

Đã trao cho:

bdphpguru

Hired by the Employer

$35 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
1.1