Need simple VBS or Powershell script to rename files

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 CAD
 • Tổng Lượt Chào Giá 7

Mô Tả Dự Án

I need a simple script written that will search a directory for pdf files and rename as follows;

The filenames will all be in the same format. I need the comma in the filename changed to an underscore. I will then need the next dash only in the string also converted to an underscore. Once the file has been renamed, I need it moved to a separate directory.

Should be pretty easy for an experienced scripter to do an i just don't have time to do this right now. I will send filename examples as needed.

The script will be setup as a scheduled task to run every few minutes.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Đã trao cho:
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online