Đã đóng

Printing with own settings

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là R1571 ZAR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
R210 - R1750 ZAR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

I have a application that is set to print the pages. When printing the settings of the printer is based on what drivers are installed. I need a setup screen with a fit to page option, and margins, this can be done in the print preview. This needs to be incorporated with the existing printing setup as it is set to print at optimal quality now.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online