Đã hoàn thành

Write some Software - [url removed, login to view]

Dự án này đã kết thúc thành công bởi tony02 với giá $110 USD trong 3 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
3 ngày
Tổng đặt giá
6
Mô tả dự án

We have a [url removed, login to view] desktop application, a web scraper already running.

Need someone who can fix one of the chain from the scraper.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online