Đã Đóng

Design Douch screen POS Form using vb.net

I need to add groups and buttons to each group from a table in the database

It is better if you have this source is ready

Kĩ năng: VB.NET, Kiến trúc phần mềm, Visual Basic, Kiểm tra phần mềm, .NET

Về khách hàng:
( 0 nhận xét ) Dammam, Saudi Arabia

ID dự án: #33744856

1 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

soheil326

Hello , We have 7 years of strong experience in PHP, C Programming, C# Programming,Python Programming, Software Architecture, C++ Programming, as a result, we can successfully complete this project. we wanted to pers Thêm

$40 USD trong 1 ngày
(2 Nhận xét)
0.9