Tuyển gấp LTV có kinh nghiệm convert từ VB6 sang C#

Đã Đóng Đã đăng vào 1 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

Cần tuyển gấp LTV có kinh nghiệm convert từ VB6 sang C#, làm việc tại 227 Nguyễn Ngọc Nại trong vòng 3 tháng.

VB.NET Lập trình C#

ID dự án: #33676838

Về dự án

8 đề xuất Dự án từ xa 1 năm trước đang mở

8 freelancer chào giá trung bình$2253 cho công việc này

Ecybersolution

Hi There,! Greetings of the Day! I have 6+ years of competitive experience in web application development using ASP.NET MVC | MVVM and SQL Server. I have rich experience in database development, and I am an exper Thêm

$3000 USD trong 30 ngày
(2 Nhận xét)
4.6
lewandowskijaro5

Hi, I read your project description carefully. I have enough experiences in C#, C++, VB, VB.NET, WPF, UWP, etc. So I can complete your project perfectly in time. I'd like to discuss via chat in detail. Best Regards

$2000 USD trong 7 ngày
(1 Nhận xét)
0.6
nursultansaudir2

Hi, Dear I`ve read your project post very carefully and I`m really interest in your project. I`ve rich 11+years of experience and knowledge in c#, .net, .net core and restfull api. If you hire me, I can start right now Thêm

$2250 USD trong 7 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
dereviankoyana21

Hi there, how are you?. I can assist you to complete this, I can build this from scratch through design, frontend, backend and then I can assist you to release app in the app stores. You can get services for Fronten Thêm

$2000 USD trong 15 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
myfamily06022016

Hi, tôi có kinh nghiệm làm với ngôn ngữ VB và cả C# . Tôi hi vọng có thể hợp tác để thành công dự án. Tôi có một team chuyên về phát triển VB về dự án lớn. Tôi tin sẽ thành công trong việc chuyển đổi dự án của bạn. Thêm

$2222.22 USD trong 30 ngày
(0 Nhận xét)
0.0