Đã hoàn thành

theme for irondungeon

upload theme, taptalk, enable member picturers, upload new logo. few other small details................

Kĩ năng: vBulletin

Xem nhiều hơn: small vbulletin theme, logo vbulletin, upload theme, member vbulletin, smf theme logo, print logo small, replacing rocket theme logo rocket theme template, vbulletin theme logo, smf default theme logo, flash logo small race car, theme vbulletin, excel logo small, wow logo small, christmas theme logo, vbulletin logo, vbulletin theme, focus small details

Về Bên Thuê:
( 119 nhận xét ) mulgrave, Australia

ID dự án: #1685626

Được trao cho:

rooshfara

Ready -> to start

$30 AUD trong 0 ngày
(1 Nhận xét)
0.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $140 cho công việc này

neoconcepts

php/mysql team

$250 AUD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0