Đã Trao

Vehicle Graphic Design

Hi Maiden

Can you quote me for designing our vehicles please?

Its Ricky - i have been emailing you but i dont know if they are getting to you

thanks

Rick

Kỹ năng: Nhận diện thương hiệu

Xem thêm: vehicles graphic design, ricky, maiden, vehicle graphic design, graphic design vehicles, graphic design quote, designing graphic, vehicle graphic, design graphic covers, ireland design graphic, web design graphic tools, myspace layouts design graphic, design graphic bricolage

Về Bên Thuê:
( 1 nhận xét ) United Kingdom

Mã Dự Án: #1733812

1 freelancer đang chào giá trung bình £100 cho công việc này

maidenbrands

Hired by the Employer

£100 GBP trong 21 ngày
(3 Đánh Giá)
3.8