FPGA Based ECG Signal Noise Suppression

Đã Đóng Đã đăng vào 2 năm trước Thanh toán khi bàn giao
Đã Đóng Thanh toán khi bàn giao

cần code verilog theo bài báo này

[login to view URL]

Verilog / VHDL

ID dự án: #30288828

Về dự án

4 đề xuất Dự án từ xa 2 năm trước đang mở

4 freelancer chào giá trung bình$63 cho công việc này

moaazkh96

Hi, I am a senior digital design engineer, I have a broad knowledge of digital design in ASIC and FPGA using both VHDL and Verilog. I am using Vivado, ISE, and Quartise for FPGA, using DC, ICC, and prime-time for ASIC. Thêm

$100 USD trong 7 ngày
(25 Nhận xét)
4.5
IslamAdam998

Dear sir, I am a digital design engineer expert in FPGA and ASIC design flows using Verilog and VHDL programming. Also, I am experienced with Vivado, ISE, Vivado IPs, SDK, Quartus, Design Compiler, IC Compiler and othe Thêm

$90 USD trong 5 ngày
(16 Nhận xét)
4.0
athulb

hi, i can design FPGA based ECG analyzer. pls contact me. i have 4 years of experience in FPGA, pls check my profile.

$30 USD trong 2 ngày
(8 Nhận xét)
3.1
wjavaid046

Verilog and VHDL expert here I understand that you want to design FPGA Based ECG Signal Noise Suppression project, yes I will design it for you just in 24 to 48 hours from now. I am expert in this field and having 3 y Thêm

$30 USD trong 1 ngày
(9 Nhận xét)
3.7