Đã Đóng

Physical Design Engineer-Soc

Looking for a Senior Physical Design Engineer in California only

Kĩ năng: Verilog / VHDL, Điện tử, FPGA

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Ahmedabad, India

ID dự án: #21847227

1 freelancer đang chào giá trung bình $33333 cho công việc này

teamfpga

[login to view URL] you can hire me with your low cost by remote working

$33333 USD trong 5 ngày
(2 Nhận xét)
2.6