Đang Thực Hiện

project for genxsniper

as discussed for the project.

Thanks for your help.

............................................................................

Kỹ năng: Verilog / VHDL

Xem thêm: verilog vhdl, mikrostar, project vhdl, project verilog, student project help matlab, days project help, accounting school project help, verilog project, vhdl project, excel project help needed

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1700444

Đã trao cho:

genxsniper

As we discussed.

$100 USD trong 2 ngày
(1 Đánh Giá)
2.0