Đã Đóng

8263_Verilog Developer Needed

1 freelancer đang chào giá trung bình $223 cho công việc này

acquisttech

available in chat..... "Handling Verilog supporting team" ...........................................................................................................

$223 USD trong 12 ngày
(0 Nhận xét)
0.0