Đã Hủy

vici dial configuration

i install vici dial on a vps but can't get it to work, no errors while installation

Kỹ năng: VoIP

Xem thêm: vici, vici dial configuration, vici dial installation, vps configuration, vici freepbx installation guide, script installation work, installation work form samples, yum install vps, vici dial, perl install vps, vici dialer installation, trixbox install vps server, installation work carts, centos install vps

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) New Dehi, India

Mã Dự Án: #4554311

1 freelancer đang chào giá trung bình $3 cho công việc này

rsen75

Hired by the Employer

$3 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
2.6