Đã Đóng

kaltura backup

I need someone to perform the backup of another server with Kaltura CE and install and run the Kaltura CE on my new server and restore the backup.

Kỹ năng: Chiếu video

Xem thêm: backup kaltura, kaltura backup, backup kaltura server, need someone perform, kaltura install, server backup, backup restore, install kaltura, restore backup, paid install run, install run pdflib php, restore backup server, backup server

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) SAO PAULO, Brazil

Mã Dự Án: #1028697

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

nasirbest

Thanks for invitation

$200 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0