Đã Đóng

need FFmpeg Specialists

Job Description:

need FFmpeg Specialists

Kĩ năng: Chiếu video

Về khách hàng:
( 1 Nhận xét ) karachi, Pakistan

ID dự án: #11063043

2 freelancer chào giá trung bình$28 cho công việc này

BaskeeDK

Hey there, As a specialist in the field of streaming - I can probably help you out. What exactly do you want to do? Best regards, Sebastiaan

$30 USD trong 10 ngày
(0 Nhận xét)
0.0