Đã Đóng

Roku App Development

1 freelancer đang chào giá trung bình $200 cho công việc này

iamjim

Hi, I have extensive Roku experience having done a number of channels in the past. Both live and pre-recorded video and audio, advertising, and a few other tricks as well. Project should not be a problem. I'll send lin Thêm

$200 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.4