Đã hoàn thành

Branding Videos

Dự án này đã kết thúc thành công bởi pindarry với giá $35 USD trong 2 ngày.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 USD
Đã hoàn thành trong
2 ngày
Tổng đặt giá
7
Mô tả dự án

I have ten videos I need branded. All that means is this: I have a short opening clip and a short closing clip I would like added to each of them.

It's a very simple and straightforward job. I'd just prefer not to do it myself.

Được hoàn thành bởi:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online