Đã đóng

Edit a Home Page Video

Dự án này đã được trao cho electrolime với giá $83 NZD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$30 - $250 NZD
Tổng đặt giá
16
Mô tả dự án

Edit parts of videos and stitch them together to make a 20 second video for the home page of our website. An example is [url removed, login to view]

We will supply videos and it is up to you to get the best footage out and make us a nice video.

Thanks

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online