Editing and Transcribing Video for Blog

 • Tình trạng Đã Đóng
 • Ngân sách $10 - $30 USD
 • Tổng Lượt Chào Giá 19

Mô Tả Dự Án

Hello Freelancer

What is 1+1 = ??

I am looking for a talented individual to edit and transcribe my videos for my blog. The videos are approximately 10 minutes long.

I will send the raw video for you to edit.

Add the graphics that I will send along with the video.

Transcribe the video and send as a Google Doc.

The answer to the question at the top is “ready”.

Nhận báo giá miễn phí cho dự án tương tự
Các kỹ năng yêu cầu

Bạn muốn kiếm tiền?

 • Hãy đặt mức ngân sách và khung thời gian của bạn
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online