Đã đóng

Editing and Transcribing Video for Blog

Dự án này đã nhận được 19 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $29 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
19
Mô tả dự án

Hello Freelancer

What is 1+1 = ??

I am looking for a talented individual to edit and transcribe my videos for my blog. The videos are approximately 10 minutes long.

I will send the raw video for you to edit.

Add the graphics that I will send along with the video.

Transcribe the video and send as a Google Doc.

The answer to the question at the top is “ready”.

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online