Đóng

Hacer un video - 21/03/2017 06:40 EDT

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €470 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

We are looking for a camera operator /videographer in Rio de Janeiro to record a psychology course (1-2 days as maximum).

The requirements are:

-Resolution of image: FULL HD (1080p)

-Audio: WAV / MP3 (micro de solapa)

-Photo: RAW

Please, send me your CV in English, Spanish or Portuguese language, examples of your videos and rates of working for 6/8 hours per day.

Các kỹ năng được yêu cầu
Rio de Janeiro, Brazil

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online