Đóng

Hire a Video Editing Professional

Dự án này đã nhận được 77 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là €371 EUR.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
€250 - €750 EUR
Tổng đặt giá
77
Mô tả dự án

Video editing for Vlog

From 20-30 min raw footage

10 min end result

Mix in nice music

Nice, classy editing

Take my comments in note

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online