Đã đóng

Make a Video

Dự án này đã nhận được 1 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $25 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $30 USD
Tổng đặt giá
1
Mô tả dự án

I am in the middle of creating a YouTube channel that is based on a game called Football Manager!

I would like it if someone who has this game could create a season playing (in bits) of them playing for a selected team!

I need this to be done by someone who has good knowledge of the game itself and also of football.

Các kỹ năng được yêu cầu
Arnold, United Kingdom

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online