Đã đóng

Produce an inspirational 30 second video

Dự án này đã được trao cho imcaesura với giá $35 AUD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
$10 - $40 AUD
Tổng đặt giá
3
Mô tả dự án

Produce a 30 second video on the theme 'where will your ideas take you? Just imagine...' We are looking for an inspirational message

Được trao cho:
Các kỹ năng được yêu cầu
Bentleigh, Australia

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Mô tả đề xuất của bạn
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online